Novice

Domalski dom na Mali planini prejel certifikat Druinam prijazna planinska ko?a in Okolju prijazna planinska ko?a v letu 2013

Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije je izvedla projekt za pridobitev certifikata »Druinam prijazna planinska ko?a«, ki ga sestavljata listina in znak. Na poziv Planinske zveze Slovenije se je za izvedbo presoj v letu 2013 prijavilo 13 planinskih ko?.

Domžalski dom

 

Med planinskimi ko?ami, ki so prejeli certifikat »Druinam prijazna planinska koÄa« je tudi Domžalski dom na Mali planini za katerega skrbi Planinsko društvo Domžale. Komisija je ocenjevala pripravljenost osebja koÄe na sprejem najmlajših gostov z vso pozornostjo in razumevanjem za njihove specifiÄne potrebe, dostopnost in lego koÄe, primernost okolice koÄe za nemoteno aktivnost otrok in družine, morebitne posebnosti v okolici koÄe zanimive za otroke in lastni program za družine. Poleg tega pa je komisija ocenjevala gostoljubnost osebja, dosegljivost koÄe, opremo in okolico koÄe ter cene in popuste.

 

Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije je izvedla tudi projekt za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koÄa«. Na poziv Planinske zveze Slovenije se je za izvedbo presoj v letu 2013 prijavilo šest planinskih koÄ, med drugim tudi Domžalski dom na Mali planini, ki je izpolnil vse pogoje za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koÄa«.

 

Presoje so bile izvršene po kakovostnih kriterijih, ki so bili navedeni v obliki vprašalnika in razdeljeni na podroÄje energije in zašÄite podnebja, pitne in odpadne vode, ravnanje z odpadki, ÄistoÄa zraka, jakost hrupa in gradbene materiale planinske koÄe in okolice.

logo DPPK​ PZS logo OPPK cmyk
 

ÄŒestitke Planinskemu društvu Domžale, gospodarju Domžalskega doma na Mali planini in osebju, ki se trudi, da bi bilo bivanje gostov na Mali planini udobno in nadvse prijetno.

Vir: www.domzale.si